DİSKOİD MENİSKÜS - Tanı

 

nedeni
özellikleri ve sınıflama
klinik görünüm
tanı
tedavi

Tanı

 

Basit radyolojik incelemede, eğer diskoid menisküs oldukça kalınsa,  diz lateralinde eklem aralığının geniş olduğu fark edilebilir. Kuşku durumunda her iki dizi içerecek basit radyolojik incelemeyle karşılaştırma yapılabilir. Femur dış kondili yassılaşmış olabilir. Plato tibianın dış kısmında çanaklaşma görülebilir ve fibula başının karşı tarafa oranla daha proksimalde olduğu fark edilebilir. Tibia dış spinası hipoplazik olabilir.

 

Diz kontrast artrografisiyle lezyonu saptamak mümkündür, ancak bu işlemin ağrılı olması, ışınlamanın ve ekleme girilmesinin getireceği riskler (infeksiyon, kıkırdak hasarı vb.) nedeniyle önerilmez. Aynı şekilde diskoid menisküs tanısında yüksek radyasyon dozu ve düşük yumuşak doku hassasiyeti nedeniyle bilgisayarlı tomografinin de yeri yoktur.

 

Klinik görünümüyle diskoid menisküsü düşünderten olguda MRG istenir. MRG artroskopiye yakın oranda doğru sonuç verir. MRG ile diskoid menisküsteki yırtığın görüntülenebilme oranı yaklaşık % 60, diskoid menisküsün saptanabilme oranı ise yaklaşık % 90 olarak bulunmuştur, ancak menisküste bir patoloji olduğunun gösterilebilmesi sonuçta % 100’ü bulur. Sagittal MRG görüntüsünde menisküsün arka ve ön kısımlarının  birbiriyle devamlı olduğunun birbirini izleyen 3 veya daha fazla kesitte gösterilebilmesi en sık görülen ve tanıya götüren bulgudur (papyon bulgusu). Menisküsün en dar görüldüğü koronal kesitte menisküs genişliğinin azami tibia genişliğine olan oranının % 20’den fazla olduğunun görülmesi ve menisküsün en geniş görüldüğü sagittal kesitte ön ve arka boynuz genişlikleri toplamının menisküs çapına olan oranının % 75’den fazla çıkması diskoid menisküs tanısına götüren en kesin MRG bulgularıdır. Bir diğer bulgu da, koronal kesitte asgari menisküs genişliğinin 15 mm’den daha fazla bulunmasıdır, ancak hassasiyeti daha düşüktür.

 

Femur dış kondilinde osteokondritis dissekans (OCD) görülmesi oldukça nadirdir, ancak çoğunlukla (yaklaşık % 80 ila % 100) lateral diskoid menisküs ile birlikte oluşu dikkati çeker. Diskoid menisküsün femur dış kondiliyle anormal teması OCD gelişimine zemin hazırlar. Lateral diskoid menisküs yırtığı, hastanın genç ve hayli aktif oluşu ile genu valgum OCD açısından zemin hazırlıyan unsurlardır.

 

MRG ile ayırıcı tanı yapmak kolaylaşır, eşlik eden diğer lezyonlar hakkında fikir edinilir (örneğin, osteokondritis dissekans) ve diskoid menisküsteki sorunun travmatik bir hadiseden mi (yırtık), yoksa yapısal bir bozukluktan mı kaynaklandığı ortaya konur (kistik veya mukoid dejenerasyon). Bu amaçla kontrast MRG daha yararlı sonuç verir.

 

Ayırıca Tanı

 

Küçük çocukta dizde hissedilen çıtlamanın nedeni değişik patolojiye ait olabilir. Doğumsal diz sublüksasyonu, proksimal tibiofibular eklemin sublüksasyonu ve diz kapağı sublüksasyonu hatırda tutulması gereken durumlardır. Ayrıca çıtırtı, diz çevresi tendonlarından veya politeus tendonunun anormal hareketinden de kaynaklanabilir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

MRG'de diskoid  menisküse özgü papyon bulgusu

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın