TERİMLER SÖZLÜĞÜ - V Harfi ile Başlayan Sözcükler

 

V

Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

 

VACTERL Assosiyasyonu

Vertebra anomalileri, Anal atrezi, Kalp hastalığı, Trakeaözofagial fistül, Özofagial atrezi, Böbreklerde ve  Kol ile Bacaklarda Anomali

Valgus, Valgizasyon

Bir uzvun, kemiğin veya eklemin distal kısmının gövdeye göre dışa doğru açılanması; valgusa getirme

Varus, Varizasyon

Bir uzvun, kemiğin veya eklemin distal kısmının gövdeye göre içe doğru açılanması; varusa getirme

Ven, Venöz Dolaşım

Toplar damar; toplar damara ait dolaşım

Ventriküler Septal Defekt

Kalp karıncıklarını birleştiren duvarda delik

Vertebra

Omur

Vertebra Plana

Omur cisminin bütünüyle aşırı derecede çökmesi

Villus

Anatomik bir boşluğa (barsaklar, eklem, kist vb.) doğru uzanan parmakımsı yumuşak doku çıkıntıları

Vital Kapasite

Zorlu bir soluk almadan sonra zorlu yapılan nefes verme sırasında dışarı verilen havanın hacmi

Vitalyum

Bazı osteosentez materyallerinin üretiminde kullanılan kobalt, krom, molibden karışımı madde

Voler

Elde el ayası, ayakta ayak tabanı, önkolda el ayası ile aynı taraftaki yüz için kullanılan terim

vertebra plana

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın