TERİMLER SÖZLÜĞÜ - E Harfi ile Başlayan Sözcükler

 

E
Efüzyon

Dizde sıvı toplanması

Ehlers-Danlos Sendromu


Hatalı kollajen üretimine bağlı olarak yaygın bağ gevşekliği ile seyreden hastalık grubu. Aşırı esnek cild ve gevşek parmaklar başlıca belirtileridir.


Ekimoz

Çürük

Ekinovalgus

Ayakta ekinus ve valgus deformitelerinin birlikte oluşu


Ekinus, Ekin

Düşük ayak pozisyonu

Eklampsi

Gebelik zehirlenmesi olarak bilinen, hamilelikte artan baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, gözlerin önünde noktacıkların uçuşması gibi belirtilerle başlayıp, yüksek tansiyon, havale, idrar azlığı ile seyredip koma ile sonlanan durum

Eklem Ponksiyonu

Özel bir iğne ile girilerek eklem içindeki sıvının boşaltılması

Eksentrik

Merkezi olmayıp çevrede yer alan

Eksizyon, Eksize Etmek

Bir dokudan belli bir kısmın cerrahi olarak kesilerek çıkartılması

Eksizyonel Biyopsi

Tümöral veya şüpheli dokunun tümünün çıkartılması işlemi. İşlem öncesi incelemede niteliği belirlenebilen selim bir dokunun tümüyle çıkartılmasıyla hem tanıyı kesinleştirecek biyopsi için doku örneği alınmış, hem de sorunlu doku tümüyle çıkartılarak aynı anda tedavisi de yapılmış olur.

Ekspolarasyon

Vücuttaki anatomik bölgelerin gözden geçirilmesi

Ekstansiyon

Boyunda, dirsekde, kalçada, dizde, ayakbileğinde

    arkaya ekstansiyon

Ekstraselüler

Hücre dışı

Ekstraselüler Matriks

Hücreler rasında yer alıp, çeşitli fibriller, proteoglikanlar ve bir çok glikoprotein molekülünü içeren, yapısal ve işlevsel bir ağ olan ekstraselüler matriks, bağ dokusu hücreleri tarafından yapılır ve hücreler ile doku arasında oksijen ve besin maddelerinin iletimini sağlar.

Eksternal Fiksatör

Kemiğe geçilen tel, ya da çivilerle kemik uçlarına hakim olan ve ana gövdesi cilt dışında bulunan sabitleyici düzenek. Bakınız,

Ekstremite

Uzuv

Ektopik Lens

Göz merceğinin yerinden oynaması, çıkması veya malpozisyonu (doğru konumda oluşmaması)

Elefantiyazis

Başta Wuchereria bancrofti olmak üzere bazı parazitlerin lenf düğümlerine yerleşerek lenf sıvısının dolaşımını engellemeleri sonucu bacaklarda ve genital organlarda cildin kalınlaşması ve tüm yumuşak dokuların şişmesi ile seyreden hastalık. Bacaklar fil bacağı kadar şiştikleri için bu ad verilmiştir.

Elektroforez

Bir elektrik alanın etkisiyle moleküllerin sıvı veya jel içersindeki hızlarını ölçen bir yöntemdir. Vücuttaki değişik proteinlerin elektriksel yüklerindeki farklılıkdan yararlanılır. Değişik hastalıklarda bu proteinler arasındaki oran değişir.

Ellis van Creveld Sendromu

Kondroektodermal displazi. Doğuşta mevcut dişler, yarık damak, bacakların daha da kısa olduğu cücelik, doğumsal kalp hastalığı ve polidaktili ile karakterize genetik hastalık.

EMG

Elektromiyografi; sinir ileti hızlarının ölçüldüğü bir test. Sinirde hasar olup olmadığı, olduysa ne derecede olduğu konusunda fikir verir.

Endokrin

İç salgı bezleri ile ilgili. Örneğin, hormonlar.

Endoplasmik Retikulum

Hücre içindeki çeşitli kesecik ve boşluğu birleştiren girift yapı.

Endokondral Kemikleşme

Kemiğin gelişiminde iki türlü mekanizma rol oynar: intramembranöz kemikleşme ve endokondral kemikleşme. Endokondral kemikleşmede başlangıçta kıkırdak evre yer alır. Kırık iyileşmesi ve kemiklerin uzaması endokondral kemikleşme yoluyla olur. Diz kapağı ve kürek kemiği gibi bazı yassı kemikler ise kıkırdak evrenin görülmediği intramembranöz kemikleşme yoluyla oluşur.

Endotrakeal Entübasyon

Soluk borusuna (trakea) özel tasarlanmış bir tüp yerleştirerek hava yolunun açık olması ve solutulan anastezik maddelerin hastanın akciğerlerine ulaşması sağlanır. Ayrıca, hastanın üst solunum yollarında oluşacak sekresyonların drenajı da güvenle gerçekleştirilebilir.

Enkondrom

Kıkırdağın selim tümörü

Ensefalit

Beyin iltihabı

Ensefalosel

Kafatası kemiklerindeki bir kusur sonucu beynin dışarıya doğru fıtıklaması.

Entübasyon, Entübe Etmek

Genel anestezi uygulanan hastanın solunumunu aygıta bağlamak için solunum borusuna tüp takma işlemi

Eosinofilik Granüloma

Daha çok kafatası, omurga ve uzun kemikleri tutan, Langerhans hücresi olarak bilinen bir tip hücreden kaynaklanmış, tek odaklı lezyon.

Epifiz

Büyüme plaği ile metafiz arasında kalan, büyümeden sorumlu, kıkırdak yapıdaki kemik kısmı. Bakınız,

Epifizyodez

Büyüme plağının cerrahi olarak tahrip edilmesi

Epifizyoliz

Epifizin büyüme plağından kayması, ayrışma. Bir çeşit epifiz kırığı (Salter-Harris tip II).

Epitel

Vücut boşluklarını kaplıyan doku

Ewing Sarkomu

Kemikte ve yumuşak dokularda görülen, ufak, yuvarlak hücreli habis tümör


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın