TERİMLER SÖZLÜĞÜ - A Harfi ile Başlayan Sözcükler

 

Abdüksiyon

omuzda, kalçada

Adenopati

Bir hastalık sebebiyle lenf bezlerinin (lenf düğümlerinin) büyümesi; lenf düğümlerinin kronik iltihabı

Adduksiyon

omuzda, kalçada

Adiposogenital Sendrom

Şişmanlıkla genital organlardaki yetersizliğin birleştiği sendrom. En çok kraniyofarinjiomaya bağlı hipofiz bozukluğundan kaynaklanır.

Agresif

Agresif tedavi, yapılabilecek herşeyin gerekip gerekmediğine yeterince dikkat etmeden en azami düzeyde yapılması anlamındadır. Agresif tümör terimi ise civar dokuyu normalden daha hızla istila eden aktif selim bir lezyon için kullanılır

Akciğer Vital Kapasitesi

Azami bir soluktan sonra verilen azami soluk miktarı

Akromegali

Büyüme hormonunun fazla salgılandığı durumlarda (örneğin, hipofiz tümörü) kafatası dahil vücuttaki tüm kemiklerde genişleme ve uzamayla karakterize durum

Aksesuvar

Fazladan oluşmuş, ilave anlamında kullanılır

Aksiller Blok

Koltuk altında seyreden aksiller sinir çevresine lokal anestezi maddesi verilerek kolda gerçekleştirilen bölgesel anestezi işlemi.

Aksiller Radyografi

Omuz abdüksiyondayken röntgen tüpünün koltuk altına yönlendirilmesiyle elde edilen görüntü

Aksiyel

Bir nesnenin, ya da vücut kısmının döndüğü uzunlamasına eksene paralel olan

Alkali Fosfataz

Esas olarak kemik ve karaciğerde üretilen, fosforlu bileşiklerin parçalanmasını sağlayan bir enzimdir. Kemik yapımı ve yıkımı arttığında kandaki değeri yükselir.

Allogreft

Bir canlıdan alınıp aynı cinsden başka bir canlıya konan greft. Örneğin, insandan alınıp başka bir insana uygulanan greft dokusu

Amnios Sıvısı

Anne rahminde bebeğin dış etkenlere karşı korunduğu kesenin içindeki sıvı

Amniyosentez

Bebeğin bazı hastalıkları taşıyıp taşımadığını sorgulamak için amnios sıvısından örnek alarak DNA analizi yapma işlemi

Amputasyon

Kaza sonucu veya ameliyatla kol veya bacağın bütününün veya bir kısmının alınması

Anastomoz

İki anatomik yapı arasında bağlantı sağlanması. Genellikle damar, sinir gibi içi dolu veya boş boru şeklindeki yapılar için kullanılır.

Anemi

Kansızlık

Anevrizma

Damar duvarında balon tarzında gelişen genişleme

Anjina Pektoris

Kalp kasında iskemi ve koroner arterlerde spazm sonucu oluşan göğüs ağrısı ve göğüs kafesinde sıkışma hissi ile karakterize durum

Anoksi

Dokuda düşük oksijen düzeyi

Antaljik Yürüyüş

Ağrılı tarafa yük vermemeye çalışarak yürüme

Anterior

Ön

Anterolateral

Ön dış

Anteromedial

Ön iç

Anjiyogenez

Vücuttaki ölü bir dokunun ortadan kaldırılması, ya da hasar gören dokunun onarımı için o bölgeye damarların cezbedilmesi

Aort, Aorta

Kalpten çıkan ve tüm temiz kanı taşıyan ana atardamar

Apert Sendromu

Akrosefalosindaktili. Kafatası kemiklerinin bitişik doğması (kranyal sinostoz), el ve ayak parmaklarında sindaktili ile karakterize genetik hastalık. Büyüyemeyen kafatası nedeniyle beyinde sıkışma meydana gelir.

Apgar Skoru

Apgar testi, doğumdan 1 dakika sonra uygulanan ve 5 dakikalık aralarla tekrarlanan, bebeğin genel sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir testtir. Apgar testi sonucunda elde edilen skor, bebeğin soluk alıp vermesine ilişkin olarak herhangi bir acil girişimde bulunup bulunulmayacağına karar verilmesine yardımcı olur.

Aplazi

Bir organın ve uzvun tümden oluşmaması

Apozisyonel Kemik Yapımı

Perikondriumdan gerçekleşen büyüme ile kıkırdağın ve kemik dokunun enelemesine kalınlaşması

Araknodaktili

İnce uzun parmak, örümcek parmak. Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu ve Beals sendromunda görülür.

Arnold-Chiari Malformasyonu

Beynin alt kısmının aşağı doğru çekilerek kafatası tabanındaki foramen magnumda sıkışmasıyla ortaya çıkan nörolojik tablo. Baş ağrısı, bulantı, yutkunmada güçlük gibi bulgularla başlayıp felce kadar gidebilir.

Arter

Atar damar

Arteriyografi

Atar damarların seyri, devamlılığı vb. hakkında bilgi edinmek için atardamara radyoopak madde verilerek radyografi çekilmesi işlemi

Arteriyovenöz Fistül

Atar damar ile toplar damar arasında anormal bağlantı

Artrit

Eklem iltihabına verilen genel ad

Artrodez

Birbirine komşu iki kemiğin, aradaki eklemin cerrahi yolla ortadan kaldırılması sonucu birbiriyle bütünleştirilerek tek bir kemik haline dönüştürülmesi

Artrografi

Eklem içine radyoopak madde verilerek yapılan radyolojik inceleme. Manyetik rözonans inceleme ile birleştirilirse MR artrografi olarak adlandırılır.

Artroskopi

Eklem içine sokulan özel bir cihaz sayesinde eklem içindeki bozuklukları doğrudan görmeye ve bunları tedavi etmeye yarayan teknik donanım.

Asfiksi

Hem dokuda kan akımının yavaşlaması, hem de kandaki nisbi oksijen yetersizliğine yolaçan durum; havasız kalma

Aspirasyon

Vücuttaki eklem, abse vb. gibi bir boşluktan enjektör yardımıyla sıvı çekilmesi. Çekilen sıvı patolojik tetkikde ve laboratuvar analizinde kullanılır.

Astrositom

Kökenini beyin ve omurilikteki glia dokusundan alan ve büyüme hızı oldukça yavaş olan bir tümör

Atel

Bir uzvu dinlendirmek, ya da bir kırığı tespit etmek amacıyla cilt üzerine uygulanan, karton, tahta parçası, metal kafes, alçı gibi değişik malzemelerden yapılmış dış destek

Atlantoaksiyal

C1 (atlas) ve C2 (aksis) omurlarını kapsayan boyun bölgesi

Atrial Septal Defekt

Kalbin her iki kulakcığı (atrium) arasındaki kalp kasından yapılı duvarda (septa) açıklık. Böylelikle pis kan akciğerlerde oksijenle yüklenmeden doğrudan dolaşıma verilir.

Atrofi

Bir organın veya uzvun (kol-bacak) lokal veya genel beslenme bozukluklari, iltihabi olaylar veya çalısmama sonucu hacmini kaybetmesi, zayıflaması

Avasküler Nekroz

Dolaşım bozukluğu sonucu kemiğin tamamında veya belli bir kısmında kemik dokusunun canlılığını yitirmesi (nekroz), bu cansız dokunun ortamdan temizlenmesi (rezorpsiyon) ve yerine yeni kemik yapımı şeklinde özetlenebilecek süreç.

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.