DOĞUMSAL DİZ KAPAĞI ÇIKIĞI - Tanı ve Tedavi

 

nedeni/klinik görünüm
tanı ve tedavi

Tanı

Tanı klinik belirtilerle konur, ancak şişman çocukta hipoplazik patellayı elle hissetmek mümkün değildir. Bazen de patella çok ufaktır ve ele gelmez. Bu nedenle patellanın görüntülenmesi gerekebilir. Patella normalde 3 yaşından sonra röntgende görünür hale geldiğinden ufak çocukta tanı radyolojik olarak doğrulanamaz. Üstelik diz ekstansör gücü azaldığından patellanın kemikleşmesi daha da geç gerçekleşir. Büyük çocukta patella diz ön arka ve yan radyografilerinde net olarak görüntülenemiyebilir ve skyline radyografi gerekebilir.

Ufak çocukta ultrasonografiyle tanı konur. Böylelikle patellanın radyografide görüntü vermesini beklemek gerekmez.

BT ve MRG’nin doğumsal patella çıkığının tanısında yeri yoktur.

Ayırıcı Tanı

Patella çıkığına yol açabilecek bağ gevşekliği ile seyreden hastalıklar (Down sendromu, Larsen sendromu), artrogripozis, iskelet displazileri ve nöromüskuler bozukluklar araştırılır.

Tedavi

Amaç patellayı kuadriseps mekaninasıyla birlikte içe doğru alarak normal dizilimi onarmaktır.

Doğumsal diz kapağı çıkığı tedavisinde konservatif yöntemlerin  yeri yoktur. 

Cerrahi girişim mümkün olan en erken yaşta yapılır (1 yaşından önce). Patellayı lateralde tutan yapılar serbestleştirilirken medialdeki gevşek yapılar da güçlendirilir. Bu amaçla lateral kapsül sinovyayı açmadan, yani diz eklemine girmeden uzunlamasına kesilir. İliotibial band enlemesine olarak kesilir. Vastus lateralis ile patella arasındaki kontrakte alan genişçe serbestleştirilir. Patella ve kuadriseps kasının iliotibial band ile olan yapışıklıkları açılır. Kuadriseps kası uyluk ortasına kadar olan alanda lateral intermüsküler septum boyunca femur periostuna kadar serbestleştirilir ve femur periostunun uzunlamasına kesilmesiyle mediale taşınır. Medial kapsül yine sinovyanın altında kalmak suretiyle uzunlamasına kesilir ve plike edilerek gerdirilir. Vastus medialis kası yerinden kaldırılarak daha distale ve laterale, yani patellanın üst medial kutbuna dikilir. Diz proksimalindeki dizilim bu şekilde onarıldıktan sonra  distal dizilimi de düzeltmek amacıyla patellar tendon uzunlamasına olarak ikiye ayrılır ve lateral yarımı medial yarımın altından geçirilerek yanına dikilir (Roux- Goldthwait tekniği). Onarım sonrası diz 60 ila 70 derece fleksiyona geldiğinde patellanın oluğunda kalması gerekir. Eğer bu sağlanamayacak gibiyse kuadriseps tendonu V-Y tarzında uzatılır, ya da büyük çocukta femurdan kısaltma yapılır. Patellanın oluğuna oturmasıyla lateral kapsülde kalan açıklığın (örneğin, aynı taraf fasya latadan alınacak serbest greft ile) kapatılmasına gerek yoktur. Ameliyat sonrası diz 30 derece fleksiyonda 4 ila 6 hafta alçıya alınır. Alçı çıktıktan sonra yoğun fizyoterapiye başlanır.

Ameliyat sonrası dizi ekstansiyona getirmede zorluk olabilir ve 3 ila 6 ay kadar sürebilir. Bu durum özellikle artrogripozis, ya da nöromüskuler bir hastalığa bağlı olarak gelişen hastalarda gözlenir. Olguların yaklaşık 10’da 1’inde yineleme olur (özellikle Down sendromlu hastalarda).  Komplikasyon olarak peroneal sinir hasarı görülebilir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın