GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ - Yürüme Öncesi ve Sonrası Dönemi

 

tanımlamalar
doğum öncesi nedenler
doğum sonrası nedenler
patoloji
erken dönem bulguları
geç dönem bulguları
tanı
kalça ultrasonografisi
radyolojik bulgular
koruyucu önlemler
erken tedavi
Pavlik bandajı
alçılama
açık redüksiyon
tavan ameliyatları
erişkin yaş

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


kalça açıklığında kısıtlanma
kısalık

 

 

 

 

 

Belirti ve Bulgular 

Yürüme Öncesi

Toplumda GKD'li bebeklerin geç yürüdüğüne dair genel bir kanı vardır, ancak bu doğru değildir. 20 ayı geçtiği halde yürümeyen çocuklarda kas ve sinir sistemini ilgilendiren bir rahatsızlık düşünülür ve bir çocuk nörolojisi uzmanına danışılması gerekir.

Mevcut kısalık göze çarpar hale gelir. Kalçadaki abdüksiyon kısıtlılığı ve pli asimetrisi belirginleşir.

Yürüme Sonrası

Yürüme sonrası dönemde en belirgin bulgu aksamadır. Aksama hem kısalığa, hem de kalça abdüktor kaslarının (glutesus medius) yetersizliğine bağlıdır. Tek taraflı çıkık olgusunda kısalığı telafi etmek için çocuk o tarafta parmak ucunda yürür. Gluteus medius yetersizliği hastada yalpalayarak yürümeye neden olur (Trendelenburg yürüyüşü). Trendelenburg belirtisi müspettir.

Çift taraflı olgularda ördekvari yürüyüş belirgindir. Hasta her iki yana yalpalayarak yürür.

Hasta ayağı dışa dönük yürür.

Çift taraflı olgularda kalçalardaki fleksiyon kontraktürüne bağlı olarak bel oylumu artar (lomber lordozda artış).

Çıkık kalça ağrıya neden olmaz.

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.