GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ - Tedavi: 1.5 yaş sonrası

 

tanımlamalar
doğum öncesi nedenler
doğum sonrası nedenler
patoloji
erken dönem bulguları
geç dönem bulguları
tanı
kalça ultrasonografisi
radyolojik bulgular
koruyucu önlemler
erken tedavi
Pavlik bandajı
alçılama
açık redüksiyon
tavan ameliyatları
erişkin yaş

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Pemberton osteotomisi
Salter osteotomisi
Steel üçlü (triple) osteotomisi
Chiari medializasyon osteotomisi

 

 

 

 

 

 

 

Tedavi

1,5 yaş sonrası 

16 ila 18 aydan büyük çocukta kalça redükte edilse dahi femur başını örtecek tavan her olguda yeterince gelişmeyebilir, çünkü asetabulumdaki remodelasyon kapasitesi giderek azalır. Bu nedenle bu yaştan sonraki GKD olgularında uygulanacak tedavi açık redüksiyona ilaveten bir tavan ameliyatı şeklindedir.Kalçadaki patoloji ve kronolojik yaş esas alınarak uygulanan çok değişik tavan ameliyatları vardır. Bunları başlıca dört başlık altında toplamak mümkündür:

1. şelf ameliyatları

2. asetabuloplastiler

3. asetabulumu yönlendiren osteotomiler

4. kurtarıcı (salvage) ameliyatlar

Şelf ameliyatları femur başı örtünmesini arttırmak için hemen femur başı üzerindeki iliumun dış duvarına,  belli bir kemik greftinin değişik biçimlerde uygulanması olarak tanımlanabilir. Bu yöntemler uzun dönemli olmadıklarından bugün için terkedilmişlerdir.

Asetabuloplastiler, Y kıkırdağının esnekliğinden yararlanarak asetabulumu şekillendiren osteotomilerdir. Bu grup içersindeki  Pemberton osteotomisi bugün için oldukça tercih edilen bir teknikdir. 16 aylıktan itibaren Y kıkırdağının esnekliğinin oldukça azaldığı 10 yaşına kadar yapılabilir.

Asetabulumu yönlendiren osteotomiler asetabulumun şeklini değil, yönünü düzelten osteotomilerdir. GKD'nde asetabulumun ön ve dış tarafındaki mevcut örtüm eksikliğini düzeltmeyi hedeflerler. Tek, çift, ve üç kemikten yapılan osteotomiler ve kubbe tarzı osteotomiler şeklinde çok sayıda osteotomi tekniği tanımlanmıştır. Tek kemikten yapılan osteotomilere örnek olan Salter osteotomisi çok sık tercih edilen bir tekniktir. 18 aylıktan itibaren yapılır. Üst yaş sınırı çıkık olgularında 6 yaştır. Displazi olgularında erişkin yaşta da uygulanabilir. Asetabulumu çevreleyen her üç kemiğin de kesilmesiyle asetabulumu daha fazla yönlendirme olanağı sağlayan üçlü osteotomiler 6 yaşından sonra uygulanır. Bu gruptan Steel triple osteotomisi en fazla tanınanıdır.

Kurtarıcı ameliyatlar arasında en fazla tercih edileni Chiari medializasyon osteotomisidir. Leğen kemiği astabulumun hemen üzerinden kesilerek, asetabulumu içeren kısım içeri, pelvis boşluğuna  doğru kaydırılır. Çıplak osteotomi sahası ile femur başı arasında kalan kalça kapsülü zamanla fibrokıkırdağa dönüşerek eklem yüzeyi genişlemiş olur.

GKD bulunan çocuklarda femoral anteversiyon artmıştır. Bu nedenle asetabulum ile femur başı arasındaki ilişkiyi düzeltmek için bazen femur derotasyon osteotomisi de gerekir.

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.