GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ - Tedavi : Süt Çocuğu Dönemi : Cerrahi Tedavi

 

tanımlamalar
doğum öncesi nedenler
doğum sonrası nedenler
patoloji
erken dönem bulguları
geç dönem bulguları
tanı
kalça ultrasonografisi
radyolojik bulgular
koruyucu önlemler
erken tedavi
Pavlik bandajı
alçılama
açık redüksiyon
tavan ameliyatları
erişkin yaş

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


femur başının asetabulumu terketmesiyle birlikte iliopsoas tendonunun (yeşil çizgi) kalça eklem kapsülünde oluşturduğu darlık ve bunun artrogramdaki görüntüsü
anterior girişimle yapılan açık redüksiyonda kapsülün açılışı, eklem içindeki hipertrofik ligamentum teresin ve pulvinarın temizlenişi ve kapsülün daraltılarak kapatılışı
medial girişimde cild kesisi

 

 

 

 

 

 

 

Tedavi

Süt Çocuğu Dönemi (2-20 ay)

Cerrahi Tedavi

Eğer genel anestezi altındaki kapalı redüksiyon denemesi sırasında kalça eklemi redükte olmuyorsa kalça cerrahi girişimle yerine konur (açık redüksiyon).

Ayrıca, genel anestezi altındaki muayene sırasında eğer kalça eklemimin çıkmadan stabil durduğu hareket açıklığı gerekenden az olup, bebeğin kalçası açık pozisyondayken hafifçe kapatıldığında çıkıyorsa, kalçanın tam olarak yerine oturmasını engelleyen yapılar var demektir. Bu durumda da açık redüksiyona gereksinim duyulur.

Aynı şekilde artrografi yapıldığında radyoopak madde femur başı ile asetabulum arasında gölleniyorsa, arada  konsantrik redüksiyonu engelleyen yumuşak dokuların (limbus, pulvinar, kapsül darlığı vb.) olduğu anlaşılır. Kalçanın bu şekilde bırakılması femur başında avasküler nekroz gelişme olasılığını arttırdığından, ve bu haliyle displazinin yeterince düzelme şansı bulunmadığından açık redüksiyona geçilir.

Açık redüksiyon sırasında redüksiyonu engelleyen yapılar ortadan kaldırılır. Önce adduktor tenotomi yapılır, yani adduktor longus kası perkütan olarak kesilir. Sonra kapsülü boğarak darlık oluşturan iliopsoas tendonu kesilir ve kapsüldeki darlık açılır. Eklem içinde yer kaplayarak femur başının asetabulum derinliğine oturmasını engelleyen irileşmiş teres bağı (hipertrofik ligamentum teres) ve sertleşmiş yağ yastığı (pulvinar) eklemden uzaklaştırılır (eksizyon).  Bollaşmış kapsül özel kesiyle daraltılarak kapatılır. Kapalı redüksiyonda olduğu gibi human pozisyonunda pelvipedal alçı yapılır.

Ameliyat sonrası konsantrik redüksiyon radyografiyle doğrulanmalıdır. Ameliyat sonrası alçı süresi 6 ila 10 haftadır. Bu süre bitiminde genel anestezi altında alçı değişimi yapılır. İkinci alçı süresi de aynıdır. Bu süre bitiminde aynı kapalı redüksiyon alçılama işleminde olduğu gibi özel abdüksiyon cihazına geçilir ve cihaz kullanımındaki süre aynıdır.

Redüksiyon sonrası asetabulumun normal bir asetabulum şeklini alması (remodelasyon) azalarak 9 ila 10 yaşlarına kadar devam eden bir süreçtir. Bu remodelasyon yeteneği 18 ila 20 aylığa kadar olan bebeklerde mükemmeldir ve femur başı örtümü için ek bir kemik ameliyatına (tavan ameliyatları) gereksinim duyulmaz. Bu nedenle 18 ila 20 aylığa kadar olan bebeklerde, ileri bir tavan yetersizliği olmadığı takdirde açık redüksiyon tek başına yeterli olur.

Açık redüksiyonun başlıca iki önemli komplikasyonu vardır: avasküler nekroz ve süren displazi. Avasküler nekroz oluşumunda çok sayıda etken rol oynar. Femur başını besleyen damarların hasar görmesi bunların başında gelir.

Açık redüksiyon ufak çocuklarda medial girişimle, daha büyük çocuklarda anterior girişimle uygulanır.

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.