DOĞUMSAL DİZ ÇIKIĞI - Klinik Görünüm ve Tanı

 

genel özellikler
klinik görünüm
tedavi

Klinik Görünüm

Diz çıkığına bağlı bacaktaki şekil bozukluğu doğumla birlikte farkedilir durumdadır. DDÇ’nın hafif şekli olan doğumsal diz hiperekstansiyonunda yandan bakıldığında ayağın dizden daha önde olduğu ve bacağın açıklığı öne bakan bir yay şeklinde olduğu görülür (genu rekurvatum deformitesi). DDÇ’nda ise bebeğin ayağı omuzuna, ya da ağzına ulaşacak kadar bacak dizden aşırı ekstansiyondadır. Kalçadan aşırı fleksiyon ve dizden aşırı ekstansiyonla bebek adeta katlanmış vaziyettedir.

Doğumsal diz hiperekstansiyonundan dize tam fleksiyon yaptırılabilir. Kuadriseps kasında hafif gerginlik olursa da bu dizin tam olarak kıvrılmasına engel değildir. Diz sublüksasyonunda diz ancak nötrale kadar fleksiyona getirilebilir. Bu esnada diz elle yerine konabilir (redükte edilebilir). DDÇ’nda ise diz 30 dereceden fazla fleksiyona gitmez ve elle yerine konamaz. Redüksiyon denemesi sırasında dizin laterale doğru yer değiştirdiği gözlenir.

Elle yoklandığında femur kondilleri diz arkasındaka rahat bir şekilde ele gelir.

Olguların yaklaşık % 50 ila % 70’inde aynı tarafta gelişimsel kalça displazisi mevcuttur. Bu nedenle DDÇ gelişimsel kalça çıkığı taramasında risk faktörleri arasında yer alır. DDÇ’na sıklıkla eşlik eden diğer bir deformite de çarpık ayaktır. Olguların yaklaşık yarısında aynı tarafta çarpık ayağa rastlanır. Ayrıca, metatarsus adduktus, kol ve yüze ait anomaliler ile genitoüriner ve sindirim sistemine ait anomaliler de eşilk edebilir.

Tanı

Doğum öncesi yapılan kontrol ultrasonlarında diz çıkığının görüntülenmesi mümkündür. Özellikle bebeğin kalçaları aşırı fleksiyonda ve dizlerin ekstansiyonda yattığının görüldüğü durumda dizlere daha iyi bakılması gerekir.

Doğum sonrası ise patolojinin değerlendirilmesinde ve redüksiyonun izlenmesinde ultrasonografiden yararlanılır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

doğumsal diz çıkığında dizin görümü
doğumsal diz hiperekstansiyonunda dizin görümü

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın