SEREBRAL PALSİ - Klinik Görünüm : Belirti ve Bulgular

 

serebral palsi nedir
nedenleri
nasıl oluşur
sınıflama
topoğrafik sınıflama
nörolojik bulgular
klinik görünüm
hastalığın seyri
tedavide hedefler
tedavi yöntemleri
ilaç tedavisi
botoks uygulaması
fizyoterapi
selektif dorsal rizotomi
cihaz kullanımı
ayakta ekinus
parmak ucu yürüyüşü
ekinus tedavisi
çarpık ayak
ayakta valgus
ayakbileğinde valgus
halluks valgus
çömelerek yürüyüş
hamstring gevşetme
kalça sorunları
kalçada gevşetme
kalça çıkığı
çıkık kalçada sorunlar
çıkıkta tedavi koşulları
femur osteotomisi
asetabulum osteotomisi

Klinik Görünüm

Belirti ve Bulgular

Bebeğin zayıf emişi, tiz sesle ağlaması, sürekli huzursuz oluşu ve garip duruşu beyin hasarını işaret eden öncü bulgular olabilir (kuadriplejiklerde veya diskinetik tiplerde). Bir çocuğun bir yaşından önce bir elini diğerine göre daha baskın kullanması beklenen bir durum değidir. Bir yaşından önce bir elin erken  diğerine oranla daha baskın kullanılması, özellikle belirgin olarak baskın sol el kullanımı diğer ekstremitenin nörolojik durumunun anormal olduğu ve spastik hemiparezinin mevcut olabileceği konusunda bir ipucu olabilir. Aynı şekilde sıralarken, ya da dirseklerinin üstünde emeklerken devamlı olarak bir bacağını sürükleyen bir çocukta o ekstremiteyi tutan spastik hemiparezi, ya da dipleji durumu söz konusu olabilir. Tüm vücut tutulumlu çocular emekleyeceklerine yuvarlanarak ilerlerler.

Serebral palsili hastalarda derin tendon refleksleri artmıştır. Derin tendon reflekslerinin tekrarlayıcı şekilde uyarılması klonus meydana getirebilir. Örneğin, ayakbileğinin hızlıca dorsifleksiyona getirilmesi klonusa neden olur; yani ayak dişli çark hareketiyle dorsifleksiyona engel olmaya çalışır. Bu hareket yavaş yapıldığında klonus bertaraf edilebilir.

İnce motor aktiviteler geri kalmıştır. Çocuğa bir oyuncak, ya da kalem verildiğinde çocuk bu nesneyle sadece bir eliyle oynuyorsa spastik hemipleji düşünülmelidir. Bu tür çocuklara elleri çırptırmak, ya da parmakları kımıldatmak gibi hareketler yaptırıldığında ince hareketlerin zorlukla kontrol edildiği gözlemlenir.

En sık tüm vücut tutulumu gösteren hastalarda saptanan epilepsi (havale) nöbetleri çoğunlukla yenidoğan döneminde başlar. Hemiplejik hastalarda sıklıkla ilaç tedavisine direnç gösterir. Nöbetlerin sıklığı ve şiddeti 5 ila 6 yaşlarına doğru artar.

Serebral palsili çocuklarda yutkunma zorluğu vardır ve tükürüklerini tutamazlar. Yutma güçlüğü çeken çocuklarda tükürüğün ve gıdaların bir miktar akciğerlere kaçmasına bağlı aspirasyon pnömonilerine (yutmaya bağlı zatüre) rastlanır. Bu durum özellikle prematürelerde saptanan akciğerlerin yeterince olgunlaşmamasıyla birleşince yaşamı tehdit eden durumlar yaratabilir.

Bu tür çocuklarda görme bozukluklarına rastlanır, özellikle şaşılık spastik çocuklarda sık görülen bir durumdur. Doğum sonrası sarılığı (hiperbilürubinemi) bulunan bebeklerde işitme bozuklukları olabilir.

İdrar tutamama sık rastlanan bir durumdur ve büyük çocuklarda sorunlara neden olur.

Bu çocuklar diş sorunları yaşarlar. Doğum sonrası sarlığa neden olan bilürubin maddesinin kanda yüksek düzeylere çıkmasıyla bu maddenin diş minelerine oturması, spastisiteye bağlı olarak dişlerin sürekli basıya uğraması, havale nöbetleri, havale nöbetleri nedeniyle kullanılan ilaçların dişetinde yaptığı bozukluklar ve beslenme bozuklukları diş sorunlarının nedenleri arasında yeralır.

Konuşma güçlüğü yaygındır. Göğüs kafesi kaslarının tutulumuna bağlı solunum zorluğu, gırtlak kaslarındaki yetersizliğe bağlı ses üretimindeki güçlük, ve ağıziçi kontrolündeki bozukluk konuşma güçlüğü yaratır.

Düşük doğum tartılı bebeklerde, prematürelerde ve tüm vücut tutulumu olanlarda daha sık olmak üzere zeka geriliği söz konusu olabilir. Konuşma güçlüğü zeka geriliği konusunda yanılgıya neden olabilir.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın