SEREBRAL PALSİ - Sınıflama : Topografik Özelliğe Göre

 

serebral palsi nedir
nedenleri
nasıl oluşur
sınıflama
topoğrafik sınıflama
nörolojik bulgular
klinik görünüm
hastalığın seyri
tedavide hedefler
tedavi yöntemleri
ilaç tedavisi
botoks uygulaması
fizyoterapi
selektif dorsal rizotomi
cihaz kullanımı
ayakta ekinus
parmak ucu yürüyüşü
ekinus tedavisi
çarpık ayak
ayakta valgus
ayakbileğinde valgus
halluks valgus
çömelerek yürüyüş
hamstring gevşetme
kalça sorunları
kalçada gevşetme
kalça çıkığı
çıkık kalçada sorunlar
çıkıkta tedavi koşulları
femur osteotomisi
asetabulum osteotomisi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Sınıflama

Topografik Özelliğe Göre

Serebral palsi hastalarını, hastalığın vücudun hangi bölgesini etkiledğine göre sınıflandırırsak;

olmak üzere 5 ana grupta toplayabiliriz.

Hemiplejide vücudun bir yarımı (sağ veya sol) tutulmuştur, ancak kollar bacaklardan daha fazla etkilenmiştir. En sık rastlanan serebral palsi çeşididir. Daha çok periventriküler lökomalasi denilen beyin hasarı ile erken doğum yapan çocuklarda görülür.

Diplejide vücudun her iki yarımı da tutulmuştur, ancak el ve kollardaki tutulum bacaklardakine oranla çok daha zayıftır.

Asimetrik diplejide vücudun bir yarımı (sağ veya sol) hafif tutulmuşken, diğer yarımı daha fazla tutulmuştur.

Triplejide her iki bacak ile kollardan birinin tutulumu söz konusudur.

Monoplejide tek uzuv (kol veya bacak) tutulmuştur. Son derece sınırlı beyin hasarlarında görülür.

Kuadriplejide baş ve boyun dahil gövde ile birlikde tüm kollar ve bacaklar tutulmuştur. Sıklıkla zeka geriliği, görme bozukluğu, ve sara nöbetleriyle birliktedir.

Dipleji ve tüm vücut tutulumu olan hastalarda kollarda azalmış ince motor kontrol, spastisite, ya da artmış refleksler gibi bir takım anormallikler görülebilir. Eğer kollar normalse omuriliği değerlendirmek gerekebilir. Tümörlerin de dahil olduğu bir takım omurilik patolojileri serebral palsi görüntüsü verebilir.

Bacakların her ikisi spastik iken kolların normal olduğu, serebral felce benzeyen kalıtımsal nörolojik bir hastalık vardır. Bu hastalık ailesel spastik paraparezi olarak bilinir. Bu hastalığın birçok değişik şekli mevcuttur ve aile fertlerinden birindeki hastalık hikayesi tanıya yardımcı olacaktır.

 

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.