SEREBRAL PALSİ - Kalçada Sublüksasyon ve Çıkık : Femur Derotasyon/Varizasyon Osteotomisi

 

serebral palsi nedir
nedenleri
nasıl oluşur
sınıflama
topoğrafik sınıflama
nörolojik bulgular
klinik görünüm
hastalığın seyri
tedavide hedefler
tedavi yöntemleri
ilaç tedavisi
botoks uygulaması
fizyoterapi
selektif dorsal rizotomi
cihaz kullanımı
ayakta ekinus
parmak ucu yürüyüşü
ekinus tedavisi
çarpık ayak
ayakta valgus
ayakbileğinde valgus
halluks valgus
çömelerek yürüyüş
hamstring gevşetme
kalça sorunları
kalçada gevşetme
kalça çıkığı
çıkık kalçada sorunlar
çıkıkta tedavi koşulları
femur osteotomisi
asetabulum osteotomisi

Kalçada Sublüksasyon ve Çıkık

Tedavi

Reimers indeksinin % 50'den fazla olduğu olgularda, 4 yaşından büyük çocuklarda ve çıkık olgularında öncelikle kalçada instabiteye yol açan kas dengesizliği gerekli yumuşak doku gevşetmeleriyle düzeltilmeli, daha sonra da aynı seansda femur üst ucu ve asetabulumdaki mevcut patoloji giderilmelidir. Bu amaçla femur osteotomileri ve asetabuluma yönelik osteotomiler, ya tek başına, ya da birlikte uygulanır.

Femur Derotasyon/Varizasyon Osteotomisi

Femur üst ucundaki patoloji varizasyon ve/veya derotasyon osteotomisini gerektirebilir, yani uyluk üst ucunda mevcut femoral anteversiyonu düzeltmek amacıyla uyluk kemiği kesilerek düşey ekseni etrafında döndürülür (derotasyon) ve/veya femur boynu ile cismi arasında artmış olan açı, tabanı iç tarafda olacak şekilde bir kemik kama çıkartmak suretiyle azaltılır (varizasyon). Çıkık, femur anteversiyonundaki ve boyun-cisim açısındaki artış ile doğru orantılıdır.

Genellikle tek başına varizasyonla yetinilirse de patolojinin durumuna göre bazen her iki işlemi birlikte yapmak gerekebilir. Yumuşak doku gevşetmesi ile kalçadaki gerginliğin yeterince giderilemediği düşünülüyorsa osteotomi sahasından silindirik kemik çıkartmak suretiyle uyluk kemiğinde kısaltma yaparak gerginliği giderme yoluna da gidilebilir.

Yumuşak doku gevşetmesinde geç kalma femur osteotomisini gerekli kılar; bu durumla genellikle 4 yaşından sonra karşılaşılır. Tek başına femur osteotomisi planlanıyorsa bu asetabulumda düzelme kapasitesi (remodelasyon) azalmadan yapılmalıdır (8 yaşından önce). Aksi takdirde ilerde asetabuluma da müdahale etmek gerekebilir.

Ameliyat sonrası derotasyon ve varizasyon miktarlarında kayıp olur. Derotasyondaki kayıp yavaş seyirliyken varizasyon ile elde edilen düzelmedeki kaybın en büyük kısmı ameliyatı izleyen yıl içersinde gerçekleşir. 4 yaşından önce yapılan femur osteotomisinde derotasyondaki kayıp yaklaşık % 40'ı bulurken, 4 ila 8 yaşları arası yapıldığında bu kayıp yaklaşık % 25 civarında gerçekleşir. Aynı şekilde, 4 yaşından önce yapılan varizasyonla elde edilen düzelmenin tümü zamanla kaybedilirken, 4 ila 8 yaş aralığında bu kayıp yaklaşık % 40 dır. Bu nedenle femur osteotomisi için ideal yaş, eğer tek başına yapılacaksa 4 ila 8 yaş aralığıdır.

Ameliyat sonrası 4 çocuktan yaklaşık 3'ünde ağrı tümüyle ortadan kalkar; 5 çocuktan yaklaşık 4'ünde oturma toleransında anlamlı artış olur.

Ameliyattan 1 yıl sonra Reimers indeksinin % 40'ın üzerinde oluşu yineleme olarak kabul edilir. Femur osteotomisinin Reimers indeksinin % 70'den fazla olduğu olgulara, asetabulum açısının 25° den fazla olduğu olgulara, ya da 8 yaşından büyük çocuklara, çıkıklara, kuadriplejiklere tek başına uygulanması durumunda yineleme beklenir. Kas dengesizliğinin, özellikle de hamstring kaslardaki gerginliğin yeterince  giderilememesi, ya da dengesiz pelvisin düzeltilememesi de yinelemeye neden olur.

Ameliyat sonrası, özellikle ilk 10 ay içersinde, fizyoterapi veya taşıma sırasında patolojik kırık gelişebilir. Bu durum bilhassa diz çevresinde görülür. Kullanılan plağa ait sorunlar (kırılma vb.) nadir değildir.

serebral palsi hastalarında mevcut femoral anteversiyonun kalça instabilitesi ve yürüme üzerindeki olumsuz etkisi, uyluk kemiğinin kesilerek uzun ekseni etrafında döndürülmesi sayesinde giderilir (femur derotasyon osteotomisi)
femur üst ucundan tabanı iç tarafta olacak şekilde bir kemik kama çıkartılacak olursa, serebral palsi hastalarında görülen koksa valga düzeltilmiş, femur başının örtünmesi arttırılmış olur

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.