SEREBRAL PALSİ - Dizde Fleksiyon Kontraktürü : Klinik Görünüm

 

serebral palsi nedir
nedenleri
nasıl oluşur
sınıflama
topoğrafik sınıflama
nörolojik bulgular
klinik görünüm
hastalığın seyri
tedavide hedefler
tedavi yöntemleri
ilaç tedavisi
botoks uygulaması
fizyoterapi
selektif dorsal rizotomi
cihaz kullanımı
ayakta ekinus
parmak ucu yürüyüşü
ekinus tedavisi
çarpık ayak
ayakta valgus
ayakbileğinde valgus
halluks valgus
çömelerek yürüyüş
hamstring gevşetme
kalça sorunları
kalçada gevşetme
kalça çıkığı
çıkık kalçada sorunlar
çıkıkta tedavi koşulları
femur osteotomisi
asetabulum osteotomisi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


SEREBRAL PALSİDE DİZ SORUNLARI

Dizde Fleksiyon Kontraktürü

Serebral palsili hastalarda hemen her zaman dizlerde fleksiyon kontraktürü mevcuttur; yani hastalar dizleri kıvrık olarak yürürler. Gergin hamstring kaslara bağlı bu duruma  çömelme yürüyüşü denir. Ayağın yere ilk teması sırasında ve yürüyüş siklusunun duruş ortası evresi boyunca dizin fleksiyonda oluşu karakteristiktir.

Diz kontrol eden kaslar aynı zamanda kalça veya ayakbileği eklemlerini de kontrol ettiğinden, bu komşu eklemlerdeki patolojiler dizi de etkiler. Örneğin, ayakbileğinde ekinus konumu, ya da topuk yürüyüşü, veya kalçada fleksiyon kontraktürü dizin de fleksiyona gitmesine neden olur. Bu nedenle dizdeki fleksiyon kontraktürünün ne kadarının hamstring kasların marifetiyle oluştuğu, ne kadarının ise komşu eklemlerdeki duruma bağlı olduğu iyice araştırılmalıdır.

Çömelerek yürüyüş dizleri instabil hale sokar. Hasta yürüyüş sırasında daha fazla güç harcamak zorunda kalır, çünkü dizi stabilize eden kuadriseps kasına daha çok iş düşer. Üstelik hamstring kontraktürü nedeniyle hasta dizini tam açamadığı için, yani dizini tam ekstansiyona getiremediği için, iki adım arasında katettiği yol kısalır (adım mesafesi). Hasta belli bir mesafeye ulaşmak için daha fazla adım atmak durumunda kalır.

Gergin hamstringler uyluğu bir miktar içe döndürüp dizleri daha da instabil hale getirdiğinden hastalarda dizden itibaren bacaklar dışa döner (tibial rotasyon ekstern deformitesi).

Gergin hamstringler nedeniyle belde giderek düzleşme (lomber lordozda artış) meydana gelir. Normal bel oylumu azalır. Hastalar düz zeminde dizlerini kıvırmadan oturamazlar. Hamstring kaslar dizde fleksör görevi görürken, aynı zamanda da kalça ekstansörüdürler. Ağır hamstring gerginliğinde kalça fleksiyona gidemediğinden hastalar dik oturamaz; oturdukları zeminden kayarak yatmağa eğilim gösterirler.

Hamstring gerginliği popliteal açı ölçülerek ifade edilir. Popliteal açı kalça 90 derece fleksiyondayken diz  ekstansiyona zorlandığında, kruris (daha doğrusu tibia) ön yüzü ile yere düşey hat arasındaki açıdır. Normal değeri 4 yaşın üstündeki çocuklarda 25 derece civarındadır. Hamstring kontraktüründe bu açı 50 derecenin üzerine çıkar.

semitendinöz ve semimembranöz kaslar
(iç hamstring grup)
biseps femoris kası
(dış hamstring grup)
hamstring kaslar
popoliteal açı ölçümü
dik oturamaz, yerinden kayar
dik oturtulduğunda dizlerini kıvırır, öne eğilir, bel oylumu kaybolur
bacakları içe dönük yürür
W şeklinde oturur
parmak ucunda yürür
kısa kısa adım atar
düz bacak kaldırma testi pozitifdir
dizlerini kıvırmadan ayak parmaklarına ulaşamaz
düz yatarken dizlerini düzleştirdiğinde bel oylumu artar
düz yattığında dizlerini kıvırır
hamstring kontraktürü olan hastadaki sorunlar

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.