SEREBRAL PALSİ - Halluks Valgus Deformitesi

 

serebral palsi nedir
nedenleri
nasıl oluşur
sınıflama
topoğrafik sınıflama
nörolojik bulgular
klinik görünüm
hastalığın seyri
tedavide hedefler
tedavi yöntemleri
ilaç tedavisi
botoks uygulaması
fizyoterapi
selektif dorsal rizotomi
cihaz kullanımı
ayakta ekinus
parmak ucu yürüyüşü
ekinus tedavisi
çarpık ayak
ayakta valgus
ayakbileğinde valgus
halluks valgus
çömelerek yürüyüş
hamstring gevşetme
kalça sorunları
kalçada gevşetme
kalça çıkığı
çıkık kalçada sorunlar
çıkıkta tedavi koşulları
femur osteotomisi
asetabulum osteotomisi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


AYAK PARMAKLARINA AİT SORUNLAR

Halluks Valgus Deformitesi

Serebral palsili hastada halluks valgusun gelişmesi spastik adduktor hallusis longus kasına bağlı olduğu gibi, talipes valgusu bulunan bir hastada ayak ön kısmının eversiyona ve abdüksiyona  gitmesiyle bu adduktor kasın daha avantajlı konuma geçmesi sonucu da oluşabilir. Bu kasın çekmesi ile başparmak proksimal falanksı dışa doğru sapmaya başlar ve başparmak giderek ikinci parmağın altına doğru yer değiştirir. Birinci tarak kemiğinin başı, dışa doğru sapan proksimal falanksın tabanı tarafından artık daha az örtünmeye başladığından korunmasız kalan bu başparmak tabanının iç kısmında tahrişe bağlı olarak ağrılı bir şişlik oluşur (bunyon). Bu şişlik, içersinde jel kıvamında sıvı bulunan kesecik (bursa), ödemli cilt-cilaltı dokusu ve tahriş sonucu lokal kemik yapımıyla çıkıntı oluşturan birinci tarak kemiğinin başından ibarettir. Ağrılı şişliğin üzeri kızarır, su toplar. Hasta bu ağrılı şişlik nedeniyle ayakkabı giymekte güçlük çeker. Kaval kemiğinde mevcut bir dışa dönüklük (tibial rotasyon ekstern deformitesi) halluks valgus gelişimini daha da kolaylaştırır.

Tedavide bacaktaki dizilimin önceden düzeltilmiş olması önemlidir; yani, mevcut talipes valgus, tibial rotasyon ekstern deformitesi ve çömelerek yürüme düzeltilmeden sadece halluks valgusa yapılacak bir girişim başarısız olacaktır. Hafif olgularda bacaktaki dizilimin düzeltilmesiyle halluks valgus deformitesi de geriler. İleri olgularda birinci tarak kemiği tabanından yapılan osteotomi, adduktor hallusis longus kasının proksimal falanks tabanından birinci tarak kemiği başına nakli ile kombine edilir ve bunion traşlanır. İleri olgularda başparmak ekleminin dondurulması da (1. metatarsofalangeal eklem artrodezi) diğer bir seçenektir.

Dorsal Bunyon

Birinci tarak kemiği başının havaya kalkarak ayak sırtında çıkıntı oluşturmasına denir. Genellikle yapılan cerrahi girişimler sırasında dinamik dengesizliği iyi hesaplayamamaktan dolayı meydana gelir. Peroneus longus kası birinci tarak kemiğini aşağı doğru çekerken, tibialis anterior kası ise tam tersine yukarı doğru çeker. İki kas arasında tibialis anterior kası lehinde mevcut olan, ya da yaratılan bir dengesizlik dorsal bunyon gelişmesine neden olur. Aynı durum, güçsüz bir triseps suraya ilaveten başparmağın fleksörü (fleksor hallusis longus) ile ekstansörü (ekstansör hallusisi longus) arasında, fleksör lehinde bir dengesizlik söz konusu olduğunda da oluşur. Hasta başparmak komşuluğundaki ağrılı çıkıntı nedeniyle ayakkabı giymede güçlük çeker.

Tedavisi cerrahidir.

halluks valgus deformitesi
traşlanan bunyon
gerdirilerek dikilen kapsül
nakledilen adduktor hallusis longus kası


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.