SEREBRAL PALSİ - Medikal Tedavi : Botulinum Toksin Uygulaması

 

serebral palsi nedir
nedenleri
nasıl oluşur
sınıflama
topoğrafik sınıflama
nörolojik bulgular
klinik görünüm
hastalığın seyri
tedavide hedefler
tedavi yöntemleri
ilaç tedavisi
botoks uygulaması
fizyoterapi
selektif dorsal rizotomi
cihaz kullanımı
ayakta ekinus
parmak ucu yürüyüşü
ekinus tedavisi
çarpık ayak
ayakta valgus
ayakbileğinde valgus
halluks valgus
çömelerek yürüyüş
hamstring gevşetme
kalça sorunları
kalçada gevşetme
kalça çıkığı
çıkık kalçada sorunlar
çıkıkta tedavi koşulları
femur osteotomisi
asetabulum osteotomisi

Medikal Tedavi

Nöromusküler Blok

% 10'luk etil alkol, ya da % 3'lük fenol injeksiyonları sinir uçlarının kasla birleştiği noktalarda hasar oluşturarak spastisiteyi uzun süreli olarak (en fazla 3 yıl) bertaraf edebilir, ancak uygulama güçlükleri ve aşırı yan etkileri nedeniyle bugün artık terk edilmiştir.

iletinin taşınması nöromusküler kavşakta asetilkolin salınmasıyla  gerçekleşir
ortama botulinum toksini tip A verildiğinde asetilkolin yapımı bloke olur
asetilkolin yapımının durmasıyla nöromusküler kayşakta iletinin taşınması gerçekleşemez
nöromusküler kavşağın iş görememesi sonucu komşuluğundaki sinir lifinden yeni tomurcuklar gelişir
bu tomurcuklardan yeni nöromusküler kavşaklar oluşur ve asetilkolin yapımının başlamasıyla ileti artık buralardan taşınmaya başlar
nöromusküler
kavşak
kas lifi
sinir hücresi

Botulinum Toksini Tip A

Botulinum toksini tip A injeksiyonu sinir-kas bileşkesinde uyarı taşınmasını sağlayan asetilkolin maddesinin salınımını kalıcı olarak bloke ederek spastisiteyi bertaraf eder. Ancak sinir uçları 2 ila 6 aylık bir süre içersinde yeniden filizlenerek başka bir noktadan kas ile bağlantı (sinaps) yapar ve spastisite geri döner. Diğer nöromusküler blok yapan ilaçlara oranla  uygulamadaki büyük kolaylığı ve yan etkilerinin hemen hemen olmayışı nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Etkisi uygulamanın 3. günü başlar ve yaklaşık bir hafta sonra azami noktaya ulaşır. Sinapsların tekrar oluşması nedeniyle etkisi 3 ila 6 ay kadardır. Bu süre içersinde yoğun fizyoterapi ile kontraktürlerde anlamlı iyileşme sağlanır. Serebral palside botulinum toksin tip A injeksiyonları cerrahi girişim yapılması olası, ancak çocuğun yaşının küçük olduğu ve bu nedenle yinelemenin beklendiği durumlarda cerrahi planlamaya kadar geçen süre içersinde fizyotepi programına destek amacıyla yapılabildiği gibi, özellikle tüm vücut tutulumu bulunan hastalarda ağrılı kas spazmı ve kontraktürlerde ağrıyı dindirmek için de yapılabilir. Botulinum toksin tip A injeksiyonları kol ve ellerdeki spastisiteyi azaltarak fizyoterapi seanslarına olumlu katkıda bulunurlar. Tek başına botulinum toksin tip A injeksiyonlarının mevcut kontraktürleri düzeltmesi beklenmemelidir. Botulinum toksin Tip A injeksiyonları statik deformitelerde kullanılmaz; yani kemiksel deformite yerleşmişse, ya da ciddi kontraktür varsa, botulinum toksin tip A yetersiz kalır.

Çoklu injeksiyonlardan sonra ilaca karşı direnç oluşabilir.

 


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.