SEREBRAL PALSİ - Genel Özellikler

 

serebral palsi nedir
nedenleri
nasıl oluşur
sınıflama
topoğrafik sınıflama
nörolojik bulgular
klinik görünüm
hastalığın seyri
tedavide hedefler
tedavi yöntemleri
ilaç tedavisi
botoks uygulaması
fizyoterapi
selektif dorsal rizotomi
cihaz kullanımı
ayakta ekinus
parmak ucu yürüyüşü
ekinus tedavisi
çarpık ayak
ayakta valgus
ayakbileğinde valgus
halluks valgus
çömelerek yürüyüş
hamstring gevşetme
kalça sorunları
kalçada gevşetme
kalça çıkığı
çıkık kalçada sorunlar
çıkıkta tedavi koşulları
femur osteotomisi
asetabulum osteotomisi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


SEREBRAL PALSİ

Serebral palsi, gelişimini sürdüren beyinde kalıcı bir hasar sonucu kol, bacak ve gövdede gelişen, ilerleyici özellik taşımayan motor bozukluğu ifade eder. Omurilik ve kaslar normal yapıdadırlar. Bunun sonucunda hareket ve duruş bozuklukları oluşur; ayrıca görme, konuşma ve yutma işlevlerinde de sorun yaşanır. Beyindeki hasar kalıcı olmasına ve ilerlememesine karşın, çocuk büyüdükçe ve yeni motor beceriler edindikçe hareket bozukluğunun biçimi değişmeye eğilim gösterir.

Beyin erken gelişimini ilk 18 ayda tamamlamakla birlikde 6 yaşına kadar oluşan ve ilerleyici özellik taşımayan tüm kalıcı beyin hasarları serebral palsi başlığı altında toplanır.

Görülme Sıklığı

Yaklaşık 400 canlı doğumdan 1'inde serebral palsi tanısı konmaktadır. Ülkemizde sağlıklı veriler olmamasına karşın bu oranın 150 canlı doğumda 1 olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran değişik ülkelerde binde 1 ila 5 arasında değişmektedir.

Düşük Doğum Tartısı

Serebral palsi görülme sıklığı hafif de olsa artmaktadır. Modern tıp olanakları düşük doğum tartılı, ya da erken doğan bebeklerin yaşama şansını arttırırken, serebral palsi görülme sıklığını da birlikte arttırmaktadır. Nitekim normal doğum tartılı bebeklerde bu hastalığın görülme sıklığı değişmemiştir. Serebral felci olan çocukların yaklaşık yarısı düşük doğum tartısına sahiptir ve bunların yaklaşık dörtte birinin doğum ağırlığı 1500 gramın altındadır.  2500 gram ve üstünde doğum tartısına sahip yaklaşık 900 çocuktan 1'inde serebral palsi görülürken, 1000 gramdan düşük doğum ağırlığına sahip yaklaşık 13 bebekden 1'inde serebral palsi görülmesi çok çarpıcıdır.

Gebelik Yaşı

Serebral palsi görülme sıklığı doğum tartısı ile ilişkili olduğu kadar gebelik yaşı ile de ilişkilidir. Gününde doğan bir bebekteki serebral palsi riski 2000’de 1’dir, ancak 24. ila 33. gebelik haftalarında doğmuş olan 8 bebekten 1'inde serebral palsiye rastlanmaktadır. Spastik dipleji ile erken doğum (32. haftadan önce) arasında  belirgin bir ilişki vardır.

Çoklu Doğum

Diğer bir etken de çoklu doğumlardır. Serebral palsi görülme sıklığı ikizlerde yaklaşık 1000’de 10, üçüzlerde yaklaşık 1000’de 40, dördüzlerde ise yaklaşık 1000’de 110’dur. Doğum tartısı normal sınırlarda olan ve zamanında doğan ikizlerde bile serebral palsi riski yüksektir. Anne rahminde ikizlerden birinin ölmesi sağ kalan açısından serebral palsi riskini arttıran bir gelişmedir.

Özdeş Sözcükler

 

 

 

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.