BASİT KEMİK KİSTİ - Klinik Görünüm ve Tanı

 

genel özellikler
tanı
tedavi

web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın


Klinik Görünüm

Kistlerin çoğu düşme, atlama gibi ufak bir travma sonrası oluşan patolojik kırık ile fark edilir. Olguların büyük bir çoğunluğunda kırığın iyileşmesi sorunsuz seyreder. Basit kemik kistlerinin bir kısmı yüklenmeyle oluşan, hafif bir ağrı sonucu ortaya çıkar. Ağrı miroskopik düzeydeki kırığa bağlıdır. Daha nadir olarak yakınmaya neden olmazlar ve başka bir nedenle çekilmiş radyografilerde rastlantısal olarak saptanırlar.

Tanı

Kist radyografide tipik olarak metafiz yerleşimli, simetrik şekilde genişlemiş, ince bir kortikal kemik ile çevrili, büyüme plağına dayanmış, radyolüsan bir lezyon şeklinde görünür. Anevrizmal kemik kistinden farklı olarak kemikte merkezi yerleşimlidir. Sınırları belirgindir. Patolojik kırık geçirmemişse genellikle septalar göstermez. Genellikle kemikte o bölgede genişleme mevcuttur, ancak metafizdeki bu genişleme büyüme plağından daha fazla değildir. Bu özelliği ile anevrizmal kemik kistinden ayrılır. Kist büyüme plağına komşudur. Çok nadiren epifizde görülür. Humerus ve femurun proksimal uçları karakteristik yerleşim yerleridir. Kistlerin zamanla (genelllikle 10 ila 12 yaşından sonra) büyüme plağından 1 ila 2 cm uzaklaştığı fark edilir.

Bazı olgularda iyileşmekte olan bir patolojik kırığa ait belirtiler görülür. Bazen kırılan kemik korteksinin bir parçası kist boşluğuna düşerek kendine bir yer edinir (düşmüş parça belirtisi).

Basit radyografi çoğunlukla tanı için yeterlidir, ancak bazen anevrizmal kemik kisti veya diğer kemik lezyonlarıyla ayırıcı tanıya gitmek için manyetik rezönans (MR) görüntüleme gerekebilir.

Ayırıcı Tanı

Başta anevrizmal kemik kisti olmak üzere radyol����������������san lezyon özelliği gösteren diğer selim kemik tümörlerinden monostotik fibröz displazi ve eozinofilik granülomla karıştırılabilir. Ancak olguların çoğunda biyopsiye gerek kalmadan radyolojik olarak tanı konabilir.

atipik olarak diyafiz yerleşimli
basit kemik kisti

 


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

femur üst uç yerleşimli basit kemik kistinin bilgisayarlı tomografideki görüntüsü