ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ - Klinik Görünüm ve Tanı

 

genel özellikler
tanı
tedavi

Klinik Görünüm

İlgili kısımda yavaş seyirli bir şişlik fark edilir. Birkaç hafta veya aydır süren sinsi bir ağrı söz konusudur. Hastaların patolojik kırıkla başvurması nadir bir olaydır. Omurga tutulumunda sinir kökü veya omurilik basısına bağlı yakınmalar olabilir (kol ve bacaklara yayılan ağrı ve his kusurları, kaslarda güçsüzlük, felç, mesane ve barsak kontrolünde kayıp vb.). Omurgadaki anevrizmal kemik kisti omurilik veya kök basısı yapana dek genellikle fark edilmez.

Laboratuvar bulgusu yoktur.

Tanı

Direkt  radyografide kemikiliğinde çevreye doğru genişleyen, ince bir korteks ile çevrili radyolüsan bir lezyon şeklinde görülür. Kemik korteksini kemirip periostu kaldırarak büyür ve balonlaşma, ya da sabun köpüğü olarak tanımlanan kemikteki genişlemeye neden olur. Genişleme basit kemik kistinin aksine büyüme plağından daha fazla olabilir. Üzerinde periosttan gelişen ince bir yeni kemik dokusu tabakası genellikle bulunursa da, bu bazen görülmeyebilir. Uzun kemiklerin genellikle metafizinde yer alır ve basit kemik kistinin aksine merkezi değil, eksentrik yerleşimlidir. Nadiren büyüme plağını veya eklem yüzünü geçebilir. Omurgada ise arka elemanlarda (spinöz ve transvers çıkıntılar ile pediküller) daha sıktır. Omur cismine doğru genişleyebilir. Omurda çökme kırığı oluştuğunda vertebra plana görünümü ortaya çıkar. 

Anevrizmal kisti çevreyle olan ilişkisine göre direkt radyografide inaktif, aktif ve agresif olarak nitelendirilir. İnaktif kistin reaktif kemik dokusundan oluşan sklerotik düzgün bir sınırı vardır ve üzeri periost ile örtülüdür. Aktif kistde bu periost örtüsü tam değildir. Agresif kistde ise lezyonun endosteumdaki sınırı belirgin değildir ve subperiosteal yeni kemik yapımı görülmediği gibi, üzeri periostla da örtülü değildir. 

Tanıyı pekiştirmek için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MR)  görüntülemeden yararlanılabilir. Omurga veya pelvis tutulumunda direkt radyografide tam seçilemeyen lezyonun sınırlarını daha iyi anlayabilmek için bu ileri tetkikler çok yararlıdır. Ayrıca omurga tutulumunda varsa basıyı gösterebilmek açısından bu ileri tetkikler (özellikle MR görüntüleme) önem kazanır. Hızlı büyüyen agresif lezyonda MR görüntülemeyle kiste ait sınırlar, çevre yumuşak dokulardaki ödem ve septalar daha iyi ortaya konur. Aktif dolaşımı olmayan kistte hasta uzun süre (en az 20 dakika) yatarak dinlendirilip BT veya MR görüntüleme yapılacak olursa, kist sıvısında serumun kandan ayrışması sonucu oluşan farklı sıvı seviyelerine ait farklı yoğunluklar gösterilebilir. Omurga tutulumunda ameliyat sonrası alınacak MR veya BT kesitleri takipte yinelemenin erkenden fark edilmesi açısından önemlidir.

Teknesyum kemik sintigrafisinde sıcak görünen lezyonun ortasının genellikle soğuk olduğu gözlenir.

Ayırıcı Tanı 

Periost reaksiyonu şiddetli olduğu zaman dev hücreli tümör gibi selim agresif bir tümör veya telanjiektatik osteosarkom gibi habis bir tümör ile karıştırılabilir.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayınBu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.

tibia alt ucuna yerleşik
anevrizmal kemisk kistinin MR görüntüsünde septalar
tibia alt ucuna yerleşik
anevrizmal kemisk kistinin direkt radyografideki görünümü