AKSESUVAR NAVİKÜLER - Tanı ve Tedavi

 

sınıflama
nedeni ve oluşum şekli
amiyoplazide klinik
distal artrogripozis
sendromik artrogripozis
tanı
genel tedavi ilkeleri
dizin tedavisi
kalçanın tedavisi
ayağın tedavisi
dirseğin tedavisi
omuz ve elin tedavisi
omurganın tedavisi

Sendromik Artrogripozis

 

Mikrosefali (beynin normalden daha ufak oluşuna bağlı olarak kafanın da ufak olarak gelişmesi), yarık damak, kriptorşidizm (testislerden bir ya da ikisinin yokluğu), kardiyak ve üriner sistem anomalileri nadir de olsa artrogripozise eşlik edebilir. Bu gibi bir durumda altta yatan bir genetik hastalıktan şüphelenmek gerekir. Nitekim, bazı merkezi sinir sistemi anomalileri, periferik sinir kusurları, ya da intrensek kas hastalıkları da genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle fetus hareketini yavaşlatarak artrogripozise neden olabilir. Bu kapsamda ortak özelliği artrogripozis olan 200’den fazla hastalık bulunur.

 

Hidranensefali (beynin oluşmayarak kafatasının beyin omurilik sıvısıyla dolu oluşu), mikrosefali, Möbius sendromu, X’e bağlı spinal müsküler atrofi, infantil spinal musküler atrofi (Werdnig-Hoffmann hastalığı) vb. artrogripozisin görülebildiği merkezi sinir sistemi anomalilerine örnektir.  Miyastenia gravis artrogripozisin görülebildiği genetik periferik nöropatilere, doğumsal miyotonik distrofi gibi doğumsal miyopatiler de intrensek kas hastalıklarına birer örnektir. Ayrıca, Kuskowin sendromu ve Larsen sendromu gibi sendromlar da sendromik artrogripozis kapsamındadır.

Boy kısalığı ile birlikte seyreden birçok hastalıkta (osteokondrodisplaziler) doğumsal kontraktürlere de rastlanır. Bu hastalıklar artrogripozis ile orantısız boy kısalığının bir kombinasyonundan ibarettir. Metatropik displazi, Kniest sendromu, kampomelik displazi, osteogenesis imperfekta, Jansen tipi metafizer displazi, Saul Wilson sendromu, spondiloepifizer displazi, geleofizik sendrom, sinspondilizm, spondilometafizer displazi ve diastrofik displazi bu özelliktedir.

Doğumsal konraktürleri ve zeka geriliği bulunan bir hastada tanı konamıyorsa kromozom anomalisi düşünülmelidir (örneğin, trisomi 18).

Restriktif dermopati fetus cildinde büyüme kusuru ile karakterize bir durumdur. Aşırı gergin cilt nedeniyle çocuk kontraktürlerle doğar, ancak diğer yapıların tümü normaldir. Aileseldir ve ölümle sonuçlanır.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.


web sayfam hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Lütfen
5 dakika zaman
ayırıp anketimi yanıtlayın