AKSESUVAR NAVİKÜLER - Tanı ve Tedavi

 

sınıflama
nedeni ve oluşum şekli
amiyoplazide klinik
distal artrogripozis
sendromik artrogripozis
tanı
genel tedavi ilkeleri
dizin tedavisi
kalçanın tedavisi
ayağın tedavisi
dirseğin tedavisi
omuz ve elin tedavisi
omurganın tedavisi

Omurganın Tedavisi

 

Tedavi gerektiren skolyozda kalça çıkığı ve kalça kontraktürlerinin (özellikle ekstansiyon kontraktürü) öncelikli olarak düzeltilmesi gerekir. Breysleme etkin değildir, ancak zaman kazandırır. Ancak fleksibl ve ufak eğrilikte (20 ila 40 derece) denenebilir. Breys içinde dahi eğrilikte hızlı ilerleme görülmesi nadir değildir.

 

Torakal eğriliğe ve idyopatik tip eğriliğe sahip olan hastalar daha çok yürüme yeterliliği olan, az tutulumlu hastalardır. Bu çocuklarda cerrahi gerektiği zaman instrumentasyon tekniği ve füzyon alanı idyopatik tip skolyozdakiyle aynıdır. Paralitik tip eğrilikte ve pelvis oblikliği ile birlikte görülen eğrilikte sakrum füzyon sahasına eklenmelidir. Rijid eğrilikte, yani bending radyografide eğriliğin ancak 40 dereceye kadar düşürülebildiği eğrilikte, ya da ileri pelvis oblikliği ile birlikte olan eğrilikte önden gevşetme ve füzyon, arkadan ise sakruma uzanan posterior spinal instrumentasyon ve füzyon tercih edilir.

 

Eğriliklerin daha rijid olmasına bağlı olarak idyopatik skolyozdaki kadar bir düzelme sağlanamasa da, amiyoplazik hastada skolyoz cerrahisinin sonuçları genelde iyidir ve ameliyat sonrası düzelmede kayıp oldukça düşüktür.


Bu sayfada yer alan bilgilerin tamamı ebeveynleri çocuk ortopedisinin konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla verilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ebeveynlerin çocuklarındaki rahatsızlıklara tanı koymaları,

daha da ileri giderek kendilerini hekim yerine koyarak çocuklarını tedavi etmeye kalkışmaları son derece sakıncalıdır.

Bu sayfada yer alan bilgiler bir hekimin muayene sonucu vereceği kararın yerini asla alamaz.